Opieka pozaszkolna w szkole im.

Strona główna / Nasza świetlica

Nasza oferta

Opieka pozaszkolna w szkole im.

Nasz dom z jasnymi, indywidualnie zaprojektowanymi pomieszczeniami i przestronnym, dużym ogrodem zaprasza do poczucia się jak u siebie. W naszej placówce opiekujemy się dziećmi po lekcjach w szkole podstawowej.

Płynne przejście między szkołą podstawową a opieką pozaszkolną, jak również ścisła współpraca ze szkołą podstawową, umożliwia holistyczne warunki nauki. Nasz zespół przywiązuje dużą wagę do udanego i indywidualnego zapoznania się z dzieckiem, jak również do pełnej zaufania współpracy z rodzicami.

Oto co oferujemy
naszym dzieciom

Wczesna edukacja językowa

Dzieci w wieku przedszkolnym są jeszcze na początku swojego rozwoju językowego. Dla nas edukacja językowa zintegrowana z życiem codziennym oznacza, że zwracamy uwagę na przyjazne dziecku nauczanie języka w codziennych interakcjach. Zabawne wprowadzanie naszych dzieci do języka angielskiego jest częścią naszej codzienności.

Praca pedagogiczna

Szczególną uwagę zwracamy na nabywanie umiejętności społecznych oraz uczenie wartości i norm, które dają dzieciom bezpieczeństwo i wsparcie w codziennym życiu. Wspieramy dzieci w działaniu w sposób samodzielny i adekwatny do sytuacji, nie tracąc z oczu wspólnoty i roli, jaką w niej pełnią. Wczesne wprowadzenie do technik kulturowych takich jak czytanie, pisanie i pierwsze podstawowe umiejętności matematyczne charakteryzują naszą codzienną pracę pedagogiczną i mają umocowanie w saksońskim planie edukacyjnym.

Zabawa jako proces uczenia się

Zabawa jest sposobem doświadczania, odkrywania, próbowania i rozumienia rzeczy nowych i nieznanych. Zabawa to własny sposób dziecka na radzenie sobie z otoczeniem, poznawanie go, chwytanie, zdobywanie. Zabawa jest środkiem wyrazu, w którym poruszane są wszystkie zmysły, które służą do postrzegania siebie lub innych. Dzieci nie rozróżniają zabawy, pracy i nauki. Powstałe sytuacje mają wysoką wartość.

Projekty

Dzieci powinny mieć możliwość kształcenia się i aktywności. W celu dalszego promowania i wspierania procesu interakcji i samokształcenia dzieci, oferujemy kilka razy w tygodniu różne projekty. Mogą one być wykorzystywane w różnych grupach. Mocne strony nauczycieli są wykorzystywane do tworzenia środowiska, w którym dzieci mogą być kreatywne i samostanowiące w swoich popołudniowych zajęciach. Dzieci mogą korzystać z tego, co dorośli mają do zaoferowania i połączyć swój proces edukacyjny w ekscytujący pakiet ogólny. Oferujemy miejsce, czas i przestrzeń, w której dzieci mają możliwość interakcji ze sobą.

Festiwale i uroczystości

Przyjęcia i uroczystości są integralną częścią dnia w żłobku. Uroczystości urodzinowe są częścią naszego życia żłobkowego. Nauczyciele wraz z dziećmi przygotowują te atrakcje. Wspiera to kompetencje społeczne i wzmacnia poczucie wspólnoty. Można doświadczyć tolerancji i uznania. Istnieją stałe rytuały, ale odbywają się one w bardzo różnych miejscach. Indywidualne dziecko ze swoimi preferencjami i zainteresowaniami jest na pierwszym planie, cieszy się i przeżywa swój wyjątkowy dzień.

Nasza opieka po szkole

Nasze centrum opieki pozaszkolnej przy Lindenschule znajduje się na ostatnim piętrze Lindengrundschule w Meerane. Mamy pięknie zaprojektowany teren zewnętrzny z huśtawką gniazdową, zabawami terenowymi, trampoliną, torem wspinaczkowym, piaskownicami i boiskiem sportowym. Przyczepa budowlana, która została pięknie zaprojektowana przez nasze dzieci po szkole, oferuje możliwości odosobnienia.

Nasza przestrzeń wewnętrzna jest dostosowana do wieku i zachęca do aktywnej zabawy, jak również do spokojnego działania. Ogromne znaczenie ma dla nas odkrywanie z dziećmi wartości, wypracowywanie zasad i struktur oraz nauka języków obcych poprzez zabawę. Praca z naszą tablicą interaktywną sprawia, że nauka słówek i zwrotów jest ciekawa i urozmaicona.

Mamy 150 dzieci, które mogą się wspólnie bawić i uczyć. Towarzyszy im i wspiera 8 wychowawców (w tym 1 wychowawca z dodatkowym wykształceniem kuratorskim).

Rodzice naszych dzieci są ważnymi partnerami w udanej pracy, ważna jest dla nas pełna zaufania i otwarta współpraca, w której się docenia i toleruje. Nasza rada rodziców spotyka się regularnie. Jest to ważny instrument, aby pozostać w żywej wymianie dla dobra naszych dzieci.

Równie ważna jest dla nas współpraca z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Lipach. Regularne rozmowy o rozwoju dzieci są integralną częścią naszej pracy. Wspólnie organizujemy dni wycieczek, wycieczki klasowe i najważniejsze wydarzenia w codziennym życiu dzieci.

Współpraca

Bardzo ścisła współpraca pomiędzy przedszkolem, szkołą i placówką opieki pozaszkolnej

Praca domowa
nadzór

od poniedziałku do czwartku pod nadzorem pedagogicznym

Indywidualność

Indywidualna promocja i wsparcie dla dzieci

Media i technologia

zróżnicowane i interaktywne formy nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych mediów

Wycieczki

Urozmaicone zajęcia rekreacyjne i różne wycieczki podczas wakacji szkolnych

Godziny otwarcia

Opieka nad dziećmi w godzinach 6.00 - 17.00.

Więcej ofert

Projekty są analizowane wspólnie z dziećmi, zmieniane i łączone zgodnie z indywidualnymi życzeniami dzieci.

Chór/Muzyka AG

Joga dla dzieci

Eksperymenty

Czas na pracę domową

Sytuacja życiowa dzieci pozaszkolnych obejmuje szkołę, a więc także odrabianie lekcji. W sali do odrabiania lekcji odrabiają je w zalecanym, stosownie do wieku, czasie.

Te czasy należy rozumieć jako wytyczne. Świetlica nie może zastąpić konkretnych korepetycji lub pomocy w nauce, ale może zachęcać, motywować i chwalić! Przywiązujemy wagę do skoncentrowanej pracy i wykorzystania czasu przeznaczonego na odrabianie lekcji. Naszym podpisem potwierdzamy, że czas ten został dobrze wykorzystany.

Cenimy sobie skoncentrowaną pracę i wykorzystanie czasu przeznaczonego na odrabianie lekcji. Swoim signum potwierdzamy, że czas ten został dobrze wykorzystany.

Klasa 1

do 20 min

Klasa 2/3

do 30 min

Klasa 4

do 45 min

Różnorodność językowa

Strony internetowe tłumaczymy za pomocą rozszerzenia, które tworzy automatyczne tłumaczenie przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.

Z tego powodu nie możemy zagwarantować idealnego i wolnego od błędów tłumaczenia.