Mimoškolní péče ve škole Linden School

Home / Novinky

Otevírací doba

Mimoškolní péče ve škole Linden School

Otevřeno máme od pondělí do pátku od 6.00 do 17.00.

Individuální doba péče je stanovena ve smlouvě o péči. Každé dítě má možnost odpolední svačiny.

O státních svátcích, mezi Vánocemi a Novým rokem, jakož i v tzv. mostových dnech a ve dnech určených k uzavření je naše zařízení uzavřeno.

Prázdninové období

Během školních prázdnin nabízíme pestrou prázdninovou péči. Prázdninový program vychází ze zájmu dětí a je včas oznámen. Často využíváme nabídky okolí a rádi občas vyrazíme "za město", např. do klubu Beverly Hills nebo do chaty Annapark.

Naše středisko mimoškolní péče je otevřeno od 6.00 do 17.00 hodin i v době prázdnin, přičemž i zde je třeba dodržovat individuální dobu péče stanovenou ve smlouvě o péči. Režim rané a pozdní péče se rovněž řídí objednanými časy. Je pro nás snazší zorganizovat služby, pokud známe vaše potřeby předem.

Naše každodenní rutina

6 - 8:30: ranní péče

Hra zdarma a individuální nabídky

11:00 - 16:00: Zahájení mimoškolní péče v závislosti na konci vyučování.
  • Individuální program pro odpolední organizaci každé skupiny
  • Možnost volného designu (hra, pohyb, ...)
  • Nabídky, oslavy, volná hra
  • Společné nešpory
  • Plnění domácích úkolů
  • Hry a řemesla

16:00 - 17:00: Noční péče

Hra zdarma a individuální nabídky

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme pomocí rozšíření, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.